Gce All School News Education Guides Technology General

JOIN OUR WAEC & NECO WHATSAPP SAPP GROUP

Waec 2023 Igbo Language Objective And Theory Questions And Answers
By on May 15th, 2023. Waec
0

IGBO-ANSWERS!

============================

IGBO-OBJ!
1ABADBCDBAA
11CCBADBACDA
21CDBDACDDCA
31ABDAABAADA
41DCDDDCCCDD
51BCBCCDBDDA


COMPLETED!!!!
==============================

(2ai)
Udaume ihu bu mkpuruedemede ndi eji ọnụ oghere akpọpụta. Mgbe a na akpọpụta ha, uda ha na-esi n’ọnụ oghere oghe nke ọma were na-apụta.

Udaume azụ bu udiri udaume mkpuruedemede na-esi n’azụ ime ọnụ ghere oghe were na-adaputa

(2aii)
Omumatu anọ Udaume ihu bu ndi a: i, a, ị na e.

Omumatu ano Udaume azu bu ndi a: ụ, ọ, u na o

(2bi)
Ndakorita udaume putara na udaume mfe niile na-adokorita ebe udaume aro niile na-adokoritakwa.

(2bii)
I – alo
II – akaike
III – oroma
V – akamu
VI – agidi
VII – afọ ime
VIII – dinta
IX – iwuala
XI – okwuasi
XII – akaebe

(10)


========================

(7)


============================

(2)

============================

(11a)
Ekpe bụ ihe onye nwụrụ anwụ hapụrụ were laa mmụọ. Ike ekpe bụ otu onye maọbụ mmadụ si kwuo ka ga esi kasa akụnụba ya ma ọ nwụọ. Mgbe ụfọdụ ọ bụghị sọ mgbe mmadụ dara na-ọrịa ka oji eke ekpe, mmadụ nwere ike ike ekpe mgbe ahụ sịrị ya ike.

(11b)
Ihe ato Nwere Ike Ibute Ike Ekpe bu:
A) O buru na nwoke luru otutu nwaanyi ma mutakwa otutu umu, o lee anya na akunauba ya ga-esere ha
okwu ma o nwuo, o Keere ha ihe o nwere tupu onwu abia were ya.
b) O buru nwoke otu nwa ya anaghi elekota anya na ndu, o na-eke ekpe iji boo ya obo ihe o mere ya.
Ch) Nwoke were otutu nwaanyi ma nwee nke o huru n’anya karisia, o na-agba mbo kee eke na ndu ka nwunye ya ahu keta oké n’ aka ya tupu o nwuo.

(11c)
IHE DI ICHE ATP DI NA-IRI EKPE NA IKE EKPE
A)Onye na-eke ekpe bu one nwe ihe na-ekwu etu a ga-esi kee ihe ya na etui he ga-esi ga ma O buru na onwuo. Mana one na-eri ekpe bu onye ya na one nwuru anwu nwere uzo ha si metuta.
B)O bu onye di ndu na-eke ma na O bu mgbe mmadu nwuru ka aga-ekwu okwu iri eke ya.

Ch. Ike ekpe na-eme ka mkpuru obi one na-anwu anwu noro n’udo be iri eke na-eme ka ndi di ndu
nwee obianuri.
============================

(5)


============================
(8)


==========================

(3)


============================

(4)


============================
(5a)
E nweghi nkwa akaoma nke a na-eme ka m bụrụ n’ụdị Igbo Izugbe. Na-enweghị ịgọta mmasị ma ọ bụrụ na a bụ ihe omume mma gị na-eme. Ọ bụrụ na-akpọrọ na Igbo Izugbe, a bụ onye dị mma ka ị ga-ebulu ihe ọ bụla gị, ma mba na-akpọrọ nke gị. Biko lee anya ịnwe akaịkọ nke ọ bụla gị na-a-dị.

(5b)
(i) “Siisi” na-akụkọ nke “beautiful” ma ọ bụ “attractive” n’ụdị Igbo Izugbe.

(ii) “Ighu” na-akụkọ nke “big” ma ọ bụ “large” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iii) “Anụ” na-akụkọ nke “small” ma ọ bụ “little” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iv) “Uno” na-akụkọ nke “good” ma ọ bụ “fine” n’ụdị Igbo Izugbe.

(v) “Okpogho” na-akụkọ nke “round” ma ọ bụ “circular” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vi) “Ekpem” na-akụkọ nke “long” ma ọ bụ “lengthy” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vii) “Afe” na-akụkọ nke “short” ma ọ bụ “brief” n’ụdị Igbo Izugbe.

(5c)
(i) “Mmanya” na-akụkọ nke “water” n’ụdị Igbo Izugbe.

(ii) “Nnu” na-akụkọ nke “food” ma ọ bụ “meal” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iii) “Ala” na-akụkọ nke “land” ma ọ bụ “earth” n’ụdị Igbo Izugbe.

(iv) “Akwa” na-akụkọ nke “cloth” ma ọ bụ “fabric” n’ụdị Igbo Izugbe.

(v) “Mmanu” na-akụkọ nke “oil” ma ọ bụ “palm oil” n’ụdị Igbo Izugbe.

(vi) “Gari” na-akụkọ nke “cassava flakes” ma ọ bụ “garri” n’ụdị Igbo Izugbe.
============================

Completed!. We Remain The baddest site

====================================

Join Our Whatsapp Group

About Author
Jambclass

I’m a blogger living in Nigeria. I like to share education guides and information from various sources. I created Jambclass to serve as a platform to disseminate quality, credible and dependable information regarding various ways to excel academically. I strive to keep Nigerian youths and students informed. I started this Blog with the Vision To Inspire and Empower Young Persons; helping them Realize and Maximize their Potential.

RECOMMENDED TOPICS
No Comments Yet

Leave a Reply

NOTE:- Your comment will appear after it has been approved by an admin.